Pikine: Ataya la niarel bakhal kheupp ko “awo bi” (Ames sensibles)
Pikine: Ataya la niarel bakhal kheupp ko "awo bi" (Ames sensibles)
Watch this video on YouTube.
Voir la vidéo sur YouTube